Audyt Acme Sp. z o.o. Audytor Gniezno

Strona firmy Audyt Acme - zajmującej się badaniem sprawozdań finansowych.

Slideshow Image

Nasza firma przeprowadza szkolenia o przepływie pieniężnym w zakresie:

  • Cel sporządzania „Rachunku przepływów pieniężnych” 
  • Metody prezentacji przepływów pieniężnych
  • Treść poszczególnych pozycji „Rachunku przepływów pieniężnych”
  • Przykład liczbowy „Rachunku przepływu pieniężnych”