Audyt Acme Sp. z o.o. Audytor Gniezno

Strona firmy Audyt Acme - zajmującej się badaniem sprawozdań finansowych.

Slideshow Image

Nasza oferta prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje m.in. następujące usługi:

  • Nadzór nad księgami rachunkowymi 
  • doradztwo i usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych raportów i deklaracji finansowych
  • pełna obsługa finansowo księgowa
  • sporządzanie raportów finansowych dla celów zarządczych