Audyt Acme Sp. z o.o. Audytor Gniezno

Strona firmy Audyt Acme - zajmującej się badaniem sprawozdań finansowych.

Slideshow Image

Nasza firma oferuje przeprowadzenie zewnętrznego audytu w następującym zakresie:

  • Badania sprawozdań finansowych, jednostkowych i skonsolidowanych
  • Przeglądu sprawozdań finansowych,
  • Audyt środków unijnych 
  • Audyt jednostek samorządowych
  • Ekspertyzy z zakresu przekształceń połączeń podziałów i wyceny spółek