Audyt Acme Sp. z o.o. Audytor Gniezno

Strona firmy Audyt Acme - zajmującej się badaniem sprawozdań finansowych.

Slideshow Image

Nasza firma przeprowadza szkolenia o aktywach i rezerwach z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zakresie:

  • Istota i zakres różnic przejściowych
  • Wartość bilansowa i podatkowa aktywów i pasywów
  • Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego i ich wycena
  • Ewidencja podatku odroczonego 
  • Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym